İLETİŞİM

Galyan

Yöre ağzında Galyan, Pontus dilinde Galiana olarak geçen bu yer adı “Galyan Deresi” olarak bu adı taşıyan derenin her iki yakasına yayılan 19 köyün bulunduğu bir vadinin adıdır. Galiana adının kökeni Yunan kaynaklarında GALA (Süt) sözcüğünden alındığı söylenir ise de bu adın Galatlar’ dan geldiği,. sözcüklerin benzeşmesinden ve Galatyalılar’ın Trabzon Bölgesi’ ne yerleşmelerinden anlaşıldığı gibi tarihi gerçeklere daha uygundur.
Vadinin bugünkü adı ATASU’ dur. Atasu Vadisinde Şahinkaya Beldesi ve bu beldeye bağlı Cinali, Konaklar, Arıkaya, Yemişli, Taşalan ve Işıklar mahalleleri ile, Temelli, Oğulağaç, Alataş, Ergin, Ormaniçi, çayırlar, Kuşçu, Yüzüncüyıl, Yeniköy ve Şimşirli köyleri bulunmaktadır. Bu yerleşim birimlerinde yaklaşık 20 bin kişi yaşamaktadır.

Atasu/Maçka/Trabzon

Telefon: 0532 517 73 88

E-Posta: info@fazilkara.com
Web: https://fazilkara.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

İletişim Formu